Actueel

Tussentijdse instroom vanaf 6 febr. 2020 | Bachelor Toegepaste Filosofie Utrecht


Verkeerde studie gekozen? Of nu pas tijd om te starten? Stroom dan in vanaf 6 feb. a.s.!

#hbo #ToegepasteFilosofie #deeltijd #versneldtraject

De HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie biedt een hbo-opleiding (deeltijd) tot Toegepast Filosoof in drie verschillende domeinen:

- Bestuur, Economie & Duurzaamheid (organisatiefilosoof)

- Cultuur & Media (publieks/cultuurfilosoof)

- Onderwijs (lerarenopleiding Filosofie en Burgerschap)

Latere instroom

Het is mogelijk om op een later moment in te stromen. Jaarlijks wordt het filosofische basisjaar (propedeusefase) op een andere avond aangeboden. Studenten die later instromen hebben de mogelijkheid om in een volgend studiejaar de gemiste modules uit de eerste periode in te halen op een andere avond. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Latere instroom is nog mogelijk tot 6 feb. 2020.

Voordeel

Indien je nog in het huidige studiejaar instroomt kun je gedurende de hele opleiding rekenen op het lage instellingstarief, zie Studiekosten.

Informatie

Neem voor meer informatie en/of een persoonlijk gesprek vrijblijvend contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Open dag 1 feb.

Je bent eveneens van harte welkom om onze open dag op zaterdag 1 feb a.s. Er wordt plenair informatie over de opleidingen van de HTF verstrekt en er is gelegenheid tot kennismaking met studenten en docenten. Aanmelden voor de open dag kan via de website. Instroom is aansluitend nog mogelijk.

Proefcollege

Wil je graag een proefcollege bijwonen voordat je een keuze maakt? Neem dan gerust contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

#htf #opendagfilosofie #opendag #filosofie #toegepastefilosofie #bachelor #utrecht #vondellaan #deeltijd #maatwerk #versneld

Nieuw
Recente berichten