Actueel

Symposium PUBLIEKSFILSOFIE o.l.v. Leon Heuts | 18 april a.s. | HTF Utrecht


Vaak is publieksfilosofie een vertaling (en daarmee verdunning) van de academische filosofie. Maar wat betekent het voor de filosofie en de filosoof zelf wanneer de publieksfilosoof écht de interactie aangaat met de wereld? Daarover gaat het symposium 'Publieksfilosofie’ o.l.v. Leon Heuts.

De publieksfilosofie is in Nederland al sinds de jaren negentig enorm in opkomst – inmiddels zijn er tijdschriften, websites en grote events als Brainwash. Publieksfilosofie ontstaat als filosofen de wijde wereld ingaan om zich uit te laten over actuele zaken, maar wat betekent het nu eigenlijk als filosofie zich buiten de academische paden begeeft, en zich engageert met het brede publiek? Afdalen van de Olympus en een vereenvoudigde versie van academische filosofie verspreiden – of verandert de filosofie zelf doordat ze ‘publiek gaat’?

Tijdens dit symposium geven we een nieuwe kijk op de publieksfilosofie: geen afgeleide van de academische filosofie, maar een volwassen discipline. Een filosoof kan namelijk wel theoretiseren over bijvoorbeeld klimaatverandering of racisme, maar hoe maak je het probleem invoelbaar? Door de samenwerking op te zoeken met theater, beeldende kunst en design, kan de publieksfilosoof écht contact maken met de wereld.

Dit symposium is uiteraard bedoeld voor iedereen, maar vooral ook voor de groeiende groep publieksfilosofen die meer grip willen krijgen op hun discipline. Én elkaar beter willen leren kennen.

Sprekers:

Ivana Ivkovic

Ivana Ivkovic is politiek filosoof en journalist. Haar academische werkzaamheden combineert ze met een breed scala aan publieke activiteiten. In haar ogen zijn dit twee polen die elkaar versterken: de academische pool biedt een sterk inhoudelijk profiel, precisie, en het vermogen om de zaken in een nieuw daglicht te zien; de publieke kant biedt een breed blikveld, en focus op actualiteit. Ze schrijft en spreekt o.a. voor Trouw, Filosofie Magazine, en De Balie. Ze zoekt in haar werk ook naar de combinatie van filosofie en theater. Zo organiseert ze de Performance Philosophy Biennial, een evenement dat artiesten, academici, filosofen, activisten en theater professionals samenbrengt. En samen met de Nationale Opera maakte ze de productie De macht van rouw.

Marc van Dijk

Marc van Dijk is kunstenaar, schrijver en journalist. Hij schrijft over filosofie voor Trouw en Filosofie Magazine, schreef de biografie van theoloog Huub Oosterhuis en een interviewboek met Denker des Vaderlands Daan Roovers. In september verschijnt het tweede deel van zijn filosofische graphic novel-serie voor 10+, Becky Breinstein, die hij maakt met tekenaar Sander ter Steege. In zijn video-installaties creëert Van Dijk onverwachte situaties voor deelnemers en kijkers. Hij was de curator van Tourist Land, een expositie met een maatschappelijke en filosofische blik op toerisme. En hij maakte de video-installatie Olaf H., twee reconstructies, over het boek van wetenschapsfilosoof Ton Derksen dat ervoor zorgde dat Lucia de Berk kon worden vrijgesproken.

Daniëlle Arets

Daniëlle Arets is lector journalistiek (Fontys Hogeschool Journalistiek) en onderzoeker bij de Design Academy Eindhoven. De journalistiek staat als hoeder van het maatschappelijke debat voor een flinke opgave om dit debat terug te veroveren op het geschreeuw. De wereld is te complex en ambigu geworden en tegelijkertijd snakken mensen naar snelle en simpele oplossingen. We zien hoe media meebewegen met deze trend – clickbait en desinformatie zijn serieuze bedreigingen voor gedegen journalistiek. Hoe kunnen we het debat weer terugveroveren? Het antwoord ligt volgens haar bij het opnieuw vormgeven van het debat (een Debatlab). Daartoe moeten ontwerpers en journalisten elkaar meer opzoeken.

Leon Heuts

Leon Heuts is journalist, filosoof, hoofdredacteur van NEMO Kennislink, voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, en coördinator van de afstudeerrichting Cultuur & Media. Volgens Heuts is publieksfilosofie veel meer dan een vertaling van academische filosofie. Wanneer de filosoof écht de interactie aangaat met de wereld, ontstaat er een discipline die veel verder gaat dan theoretiseren over de wereld, maar die nadenkt over wat het betekent om 'in' die wereld te zijn. 'Er ligt zo veel rijkdom voor het oprapen als de filosoof zich daadwerkelijk engageert met de wereld. Dat vereist zowel inhoudelijk als in vorm openstaan voor methoden van andere disciplines. Wat mij betreft ontwikkelen we die aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.'

👉🏻 Meer informatie en tickets:

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/symposia

Nieuw
Recente berichten