Actueel

Hoe vrij ben ik? | door student Emma Dekker #vrijheid #isolatie


Hoe vrij ben ik?

Student Emma Dekker maakte een filmpje, als opdracht voor de module Werken aan Vrijheid.

Ze maakte het op basis van de actualiteit: een reflexie op het begrip vrijheid in een tijd dat het wordt ingeperkt vanwege de coronamaatregelen.

Emma volgt de opleiding Toegepaste Filosofie, afstudeerrichting Onderwijs (opleiding tot 2egraads docent Filosofie en Burgerschap). Ze volgde de module Werken aan Vrijheid bij docent Niske Verweij.

Staat angst ons in de weg?

Ze hield zich bezig met o.a. de volgende vragen:

Mensen zijn in staat na te denken over hun eigen denken. Met symbolen en concepten communiceren wij met elkaar en scheppen wij nieuwe werkelijkheden. In hoeverre maakt het vermogen onze omgeving aan onszelf aan te passen, ons werkelijk vrij? Staat angst ons in de weg? Psycholoog en filosoof Erich Fromm (1941) wijst op de angst die met vrijheid gepaard gaat.

Hoe dit ons als mensen bepaalt, wordt onderzocht in de Mentaliteitenleer van Pieter C. van de Griend (1998). Individualiteit is in deze leer een illusie: er is altijd sprake van relationele autonomie. Hij beschrijft grondpatronen, waarbij de basisangst voor verlies van autonomie of verbondenheid centraal staat. Waar zit de vrijheid, wat is de angst en hoe bepaalt dit de intermenselijke relatie? Hoe kunnen deugden als onafhankelijkheid en moed ontwikkeld worden binnen de verschillende grondpatronen? Wat is typisch menselijk en hoe ga jij om met angst voor vrijheid? Hoe vrij ben ik?

Module Werken aan Vrijheid

Lijkt het je interessant om deze module te volgen? Informeer dan naar je mogelijkheden.

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Nieuw
Recente berichten