Actueel

🇱🇺 Goed nieuws: De HTF is officieel geregistreerd als nieuwe Bachelor Toegepaste Filosofie!


🇱🇺 Goed nieuws: De HTF is officieel geregistreerd als nieuwe Bachelor Toegepaste Filosofie! Voor het eerst sinds bijna vijf jaar is er een nieuwe hbo-opleiding toegevoegd aan het Nederlandse onderwijsbestel: de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF).

Het komt inmiddels vrijwel niet meer voor dat nieuwe opleidingen de verzwaarde toets doorstaan. Nadat we de toetsingen in oktober 2019 (NVAO) en februari 2020 (Onderwijsinspectie) hebben afgelegd staat we nu ook formeel geregistreerd in het croho-register en bij DUO. We zijn hier dus best trots op!

Erkenning betekent dat:

► de HTF erkende propedeuse- en bachelordiploma’s (Master of Arts) mag verstrekken,

► een tweedegraads lesbevoegdheid Filosofie en Burgerschap wordt verstrekt na afronding van de richting Onderwijs (als eerste en enige opleider),

► studenten een Levenlanglerenkrediet of Lerarenbeurs kunnen aanvragen voor komend studiejaar.

Lees meer onder Accreditatie op de website >

We willen iedereen die zich hebben ingezet om dit, bijna onmogelijke, resultaat te realiseren (docenten, studenten, werkveldcommissies, examencommissie, Hobéon) heel hartelijk danken voor de ongelooflijke inzet en betrokkenheid! Uiteraard gaat het gevierd worden zodra de coronamaatregelen het weer toelaten.

Noot: de afbeelding betreft uiteraard geen reële weergave van het NOS Journaal, maar een bewerkte illustratie.

Nieuw
Recente berichten