Actueel

Studiekosten, instellingstarief, aanvragen lerarenbeurs (tot 30 juni), tegemoetkoming leraren (tot 3


De Hogeschool voor Toegepaste filosofie is toegelaten tot het Onderwijsbestel. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn voor studenten om via DUO een Levenlanglerenkrediet, Lerarenbeurs of Tegemoetkoming Leraren aan te vragen. Ook zijn er voordelen voor studenten die in het instellingstarief vallen i.v.m. het volgen van een tweede studie in het Hoger Onderwijs. En last-bus-not-least: alle studenten die ooit hebben deelgenomen aan een opleiding van de HTF ontvangen maarliefst 10% korting op hun collegegeld bij herinschrijving. Lees hieronder meer over uw mogelijkheden.

Laag Instellingstarief

Particuliere opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid. Het tarief dat ze hanteren wordt daarom het zgn. instellingstarief genoemd. De HTF houdt het instellingstarief laag o.a.door een minimum aan overhead te hanteren. ​Prijzen die door andere particuliere aanbieders van hbo-opleidingen worden gehanteerd liggen tussen de € 12.000 en € 20.000 per studiejaar. Bij de HTF bedraagt het instellingstarief slechts € 3150,00 per studiejaar.

10% korting voor oud-deelnemers

Studenten die in het verleden hebben deelgenomen aan een opleiding van de HTF ontvangen bij herinschrijving voor het komend studiejaar maarliefst 10% korting op het collegegeld. Vermeld het bij ópmerkingen' op het inschrijfformulier.

Collegeld tweede opleiding VOORDEEL

Heeft u eerder (na 1 september 1991) een bachelor- of master­opleiding afgerond en wilt u een tweede studie volgen? Dan valt u bij reguliere hbo-instellingen en universiteiten onder het tarief van het instellingscollegegeld. In de praktijk betekent dit dat de opleidings-aanbieder geen overheidsfinanciering voor u ontvangt, hetgeen wordt verrekend in hogere collegegelden (variërend van ca. € 8.500 tot €11.000 per jaar). Bij de HTF betaalt u gewoon het vastgestelde jaartarief per collegejaar (€ 3150 in 2020/2021).

👉🏻 Dit is ca. 52% tot 60% minder dan het instellingstarief van het reguliere hbo!

Levenlanglerenkrediet

​Het aanvragen van een studielening is niet mogelijk bij deeltijdopleidingen. Sinds 2017 bestaat echter het levenlanglerenkrediet, dit biedt nieuwe mogelijkheden de studie te financieren. Zie Status Accreditatie. ​Iedereen tot 55 jaar kan nu bij de overheid tegen zeer gunstige voorwaarden geld lenen voor een studie. Deze lening kan gebruikt worden voor alle erkende HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en Masters. Noot: de max. leeftijd wordt waarschijnlijk verhoogd. Houdt u de website van het ministerie van OCW in de gaten wanneer de leeftijdsgrens op u van toepassing is.

​Je kunt een bedrag lenen tot maximaal de hoogte van het te betalen collegegeld (tot een maximum van € 10.030,20 per jaar). Je kunt niet lenen voor literatuurkosten of 'leefgeld'. Als er literatuur is inbegrepen bij het collegegeld, dan wordt dit in mindering gebracht op het te lenen bedrag.

​De terugbetaling start per 1 januari van het jaar nadat de opleiding is afgerond of beëindigd. Je hebt 15 jaar de tijd om de lening af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag is afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de rente is op dit moment vastgesteld op 0%. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Ook wanneer je al met je opleiding bent gestart, kun je in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht. Je kunt alleen nog krediet aanvragen voor de resterende studietijd.

Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden.

  • Je bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.

  • Je volgt een wettelijk erkende Associate degree, HBO-bacheloropleiding of master.

  • Je collegegeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld je werkgever.

Alle voorwaarden vind je op duo.nl.

Lerarenbeurs en Tegemoetkoming leraren

Er zijn verschillende tegemoetkomingen en subsidies mogelijk indien u werkzaam bent of wil worden in het onderwijs. Het is mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen voor de afstudeerrichting Onderwijs (aan te vragen voor 30 juni).

Klik hier voor meer informatie.

Mogelijk kunt u ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Leraren (aan te vragen voor 30 aug).

Klik hier voor meer informatie.

Neemt u gerust contact op met de HTF, zie status accreditatie.

Werken en leren

Deeltijdstudenten kunnen naast hun studie betaald werk verrichten en op die manier de opbouw van een studieschuld beperken of voorkomen. Het combineren van deeltijdstudie en werk is intensief, maar biedt in dit opzicht grote voordelen. Ook stellen veel werkgevers hun werknemers in staat een opleiding naast hun werk te volgen, bijvoorbeeld door middel van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds.

Belastingvoordeel

Belastingtechnisch kan het aantrekkelijk zijn om een deeltijdopleiding te volgen, zowel voor de student als de werkgever. Belastingvoordeel voor particulierenAls je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt mag je aftrekken van je inkomsten. Berekening: tel de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie die je volgde bij elkaar op. Vervolgens trek je hier de vergoeding die hebt gekregen (bijvoorbeeld van je werkgever) van af. Tot slot trek je hiervan de drempel af. Deze drempel is € 250,00 per jaar (vanaf 2013). Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald.

In het aangifteprogramma en het aangifteformulier staat wat je wel en wat je niet kunt aftrekken. Noot: Op termijn wordt dit belastingvoordeel waarschijnlijk afgeschaft. Kosten die je in 2020 maakt kun je nog aftrekken via je je aangifte over 2020.

Stage als onderdeel van je opleiding

Loop je stage of werk je als onderdeel van je opleiding? En heb je daarvoor een stagevergoeding ontvangen? Dan was je in loondienst bij het bedrijf waar je stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op je stagevergoeding of loon. Je kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

Subsidieregeling voor werkgevers

Het is voor werkgevers wellicht aantrekkelijk om medewerkers een deeltijdopleiding bij de HTF te laten volgen. Met deze investering kan de werkgever in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). De Wva geldt voor bijna alle sectoren van het bedrijfsleven. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de fiscale mogelijkheden.

.

.

.

Nieuw
Recente berichten