Actueel

Afstudeerder Margreeth Menkveld : 'Waardengeoriënteerd en kritisch denken in het Technasium&#39


Student Margreeth Menkveld sloot vandaag haar studie bij de HTF succesvol af door een sterke verdediging van haar scriptie. Het was een bijzondere bijeenkomst, zowel inhoudelijk als qua vorm: de eerste online-afstudeerbijeenkomst met de virtuele aanwezigheid van praktijkbegeleiders, HTF-medewerkers, familie en mede-studenten. Margreeth volgde de studie Bachelor Toegepaste Filosofie met als afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid.

"Toen ik bijna vijf jaar geleden aan de opleiding begon, was het niet mijn bedoeling om de hele opleiding af te maken. Ik zou een paar modules volgen en dat was het dan wel. Maar het boeide vanaf het begin en ik ging door. De eerste jaren nog voor de lol, maar twee jaar geleden besloot ik alsnog om voor het diploma te gaan. Iets wat ik doodeng vond. Hoe zou het zijn om op mijn leeftijd (55+) als stagiair in een organisatie te functioneren? Maar het waren mooie en leerzame periodes, hoewel niet altijd makkelijk.

Waardengeoriënteerd en kritisch denken als onderdeel van Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het Technasium: wat, waartoe en hoe?'

Margreeth ging aan de slag bij de Stichting Technasium met de vraag hoe je waardengeorienteerd en kritisch denken kunt verankeren in het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling in het Technasium.

De Stichting Technasium is een overkoepelende organisatie die een predicaat verleent aan middelbare scholen die voldoen aan de formule van de stichting. Doel van de Stichting is om het bètatechnisch onderwijs op HAVO en VWO te bevorderen en te ontwikkelen.

In 2019 heeft de Stichting Technasium besloten duurzame ontwikkeling te introduceren in de formule. Daarvoor is gebruik gemaakt van de methode Leren voor Duurzame Ontwikkeling, oorspronkelijk ontwikkeld door de UNESCO. Bestaand materiaal is aangepast voor Technasiumscholen en daar is een handreiking uitgekomen die aan alle scholen is uitgereikt. Aanvullend heeft de Stichting Technasium een training aangeboden om te leren werken met de handreiking. De handreiking gaat uit van zes uitgangspunten ofwel ontwerpcriteria voor projecten. Eén van de zes criteria is dat een project de leerlingen waardengeoriënteerd en kritisch moet leren denken. Ondanks verschillende acties is het tot nu toe niet gelukt om LvDO van de grond te krijgen. Struikelblok lijkt het criterium waardengeoriënteerd en kritisch denken te zijn. Daarom heeft de Stichting Technasium aan mij de opdracht gegeven onderzoek te doen naar het criterium waardengeoriënteerd en kritisch denken.

Wat is het, waarom is het belangrijk en hoe leer je het?

Waardengeoriënteerd denken is denken vanuit wat er werkelijk toe doet. Hoewel prijs en kwaliteit van een product of een dienst niet onbelangrijk zijn, gaat het er bij waardengeoriënteerd of substantieel denken om dat principes worden nagestreefd en dat niet alleen wordt gedacht vanuit eigenbelang of het belang van de opdrachtgever. Het algemeen belang is uitgangspunt.

Waardengeoriënteerd denken is overigens niet genoeg, het gaat ook om waardengeoriënteerd handelen, het reëel maken van waarden. Dat is niet zo makkelijk. Hoe zet je een waarde als solidariteit om in handelen? Hoever wil je daarin gaan? Wat betekent het voor jou en de partners waarmee je ontwikkeling vormgeeft?

Duurzaamheid is iets anders dan duurzame ontwikkeling. Op een duurzame manier techniek bedrijven kan door duurzame materialen te gebruiken, circulair te werken, goed om te gaan met afval, technische oplossingen te ontwerpen voor vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Waardengeoriënteerd en kritisch denken speelt hierbij niet een heel grote rol. Door de waarde 'duurzaamheid' in je achterhoofd te houden, zal je geneigd zijn je duurzaam te gedragen. Kritisch denken in de zin van redeneren en reflecteren voordat je een standpunt inneemt of een besluit neemt hoe te handelen, is niet nodig. Morele vraagstukken zijn hier niet of nauwelijks aan de orde.

Voor duurzame ontwikkeling ligt dit anders. Technisch opgeleide beroepsbeoefenaren hebben een morele verantwoordelijkheid als het gaat om duurzame ontwikkeling. Waardengeoriënteerd en kritisch denken zijn gereedschappen om die verantwoordelijkheid richting te geven. Maar ze zijn niet voldoende om te leren je moreel verantwoordelijk te voelen. Daar komt meer bij kijken."

Directeur van de Stichting Technasium sprak lovende woorden over de toepasbaarheid van de filosofische benadering door Margreeth.

Margreeth: van harte gefeliciteerd met het behalen van je Bachelor (of Arts) Toegepaste Filosofie - Beleid, Economie & Duurzaamheid.

Nieuw
Recente berichten