Actueel

Vraag op tijd je Lerarenbeurs (30 juni) of Tegemoetkoming Leraren (30 aug.) aan! | Lerarenopleiding


De Hogeschool voor Toegepaste filosofie is de eerste opleiding die een lerarenopleiding tot tweedegraads docent Filosofie en Burgerschap biedt mét bijbehorende (nieuwe) bevoegdheid. We zijn trots op deze erkenning door het Ministerie van OCW!

De afstudeerrichting Onderwijs (OW) leidt op voor een functie van docent filosofie in het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs (op tweedegraads niveau). Ook het vak Burgerschap (mbo) kan op basis van deze opleiding gegeven worden. De HTF is de enige opleiding die een tweedegraadsbevoegdheid Filosofie rn Burgerschap mag verstrekken.

Voor studenten die al over een lesbevoegdheid beschikken in een ander vak is deze opleiding een boeiende een verdiepende aanvulling. Een versneld traject (3 jaar) zal in dit geval wellicht tot de mogelijkheden behoren op basis van vrijstellingen.

De HTF is inmiddels toegelaten tot het Onderwijsbestel. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn voor studenten om via DUO een ✔︎Levenlanglerenkrediet, ✔︎ Lerarenbeurs of ✔︎Tegemoetkoming Leraren aan te vragen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor een Lerarenbeurs, maar wil je wel de afstudeerrichting Onderwijs volgen? Ook dan zijn er voordelen:

Studenten die in het ✔︎ instellingstarief vallen i.v.m. het volgen van een ✔︎tweede studie in het Hoger Onderwijs betalen een relatief laag bedrag. Het instellingstarief is nl. tot ✔︎60% lager dan in het reguliere hbo en ander particulier onderwijs. Hiervoor is een Levenlanglerenkrediet aan te vragen. Dit krediet is veelal te combineren met een aanvraag Tegemoetkoming Leraren.

En last-but-not-least: alle studenten die ooit hebben deelgenomen aan een opleiding van de HTF ontvangen maar liefst ✔︎ 10% korting op hun collegegeld bij herinschrijving. Wil je alsnog een bevoegdheid behalen? Neem dan snel contact met ons op.

Lees meer over uw mogelijkheden, belastingvoordeel en werkgevervoordeel op de website > www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/studiekosten

Nieuw
Recente berichten