Actueel

Afstudeerder Marjelle van Hoorn: Musea en empathie. Een pleidooi voor details.

Afstudeerder Marjelle van Hoorn: Musea en empathie. Een pleidooi voor details.

Vrijdag 28 augustus jl. studeerde Marjelle van Hoorn als elfde student af aan de HTF. De afstudeerrichting was wederom Beleid & Bestuur (nu: BED). Het eindgesprek vond wegens de corona-beperkingen plaats in de vorm van Zoom-gesprek, waaraan behalve de eerste en tweede begeleider (resp. Marjan Slob en Daniël Doodkorte), de voltallige HTF-directie, de opdrachtgever en verschillende (oud-) HTF-studenten deelnamen.

‘Empathie is een begrip dat ik zelf veelvuldig gebruik als docent aan de Reinwardt Academie. En het wordt steeds vaker gebruikt door musea. Zo verscheen er de afgelopen jaren een groot aantal publicaties over het onderwerp en startten musea eigen onderzoekscentra rond musea en empathie. De manier waarop de museumsector het begrip empathie gebruikt is breed, soms warrig en gekoppeld aan veel verschillende activiteiten. Tijdens mijn studie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie realiseerde ik mij dat het begrip pas echt waardevol kan zijn wanneer er helderheid bestaat over het gebruik en eventuele conceptuele verwarring geadresseerd wordt.’

De scriptie van Marjelle is de weerslag van een verkenning langs filosofische en erfgoed-theoretische literatuur. Naast een uitgebreide verkenning van wat er in filosofische literatuur over empathie is geschreven, staat ook het denken door musea over empathie centraal. Om de museumwereld en de filosofie over empathie te verbinden, maakt Marjelle van Hoorn gebruik van een tussengebied. Dit tussengebied bestaat uit wat er gebeurt wanneer een lezer romans leest en verbindt het denken van Adam Smith, Martha Nussbaum en Hannah Arendt. Vanuit het gedachtengoed van deze drie filosofen wordt een conceptueel kader opgebouwd voor musea die empathie willen stimuleren.

Om dit kader te toetsen aan de praktijk besprak Marjelle het kader met een klankbordgroep van museumprofessionals. Op basis van deze gesprekken formuleerde zij aandachtspunten voor musea die hiermee aan de slag willen.

Op grond van de onderhoudende presentatie en de duidelijke beantwoording van alle vragen beoordelen de twee begeleiders het eindgesprek met een 9,0.

Marjelle: van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!

.

.

.

Nieuw
Recente berichten