top of page

Actueel

Lianne Tijhaar - coördinator Bachelor Toegepaste Filosofie

- 'Dit is de studie die ik eigenlijk had willen volgen' -




Lianne Tijhaar is studiecoördinator van de Bachelor Toegepaste Filosofie bij de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie . Lianne is zelf een ervaren professional op het gebied van filosofie. Tijdens haar academische opleiding filosofie miste ze de directe koppeling met de wereld om ons heen. 'Want filosofie wordt voor mij pas betekenisvol wanneer het betrekking heeft op waar ik in de praktijk tegenaan loop.' Bekijk de hele video > (met dank aan Nicky Bakker).


Complexe samenleving

In onze complexe samenleving is het nadenken over hoe die samenleving vorm te geven en in te richten zelf ook complex geworden. Daarom is er steeds meer vraag naar beroepsbeoefenaren die in staat zijn impliciete vooronderstellingen te articuleren en te bekritiseren, die tradities en gewoontes kunnen bevragen, waarden, normen en criteria tegen het licht kunnen houden en de wereld niet alleen kunnen bezien hoe die nu is maar ook hoe die zou moeten of kunnen zijn. Deze beroepsbeoefenaren zijn Toegepast Filosofen. Daar leidt de HTF toe op.


Vaardigheden

Toegepast Filosofen zijn professionals die conceptueel, kritisch en normatief hebben leren denken en hier helder over kunnen communiceren. Ze beschikken over de taalvaardigheid om met niet-filosofen aan ondermeer ethische vraagstukken te kunnen werken. Ze zijn in beginsel overal op hun plek waar de maatschappij wordt heringericht en verbeterd. Daarom is naast kennis van filosofie ook kennis van economie, bestuurskunde, duurzaamheid en media nodig.


Docenten

De docenten hebben allemaal relevante praktijkervaring in het vak waartoe ze opleiden. Dit maakt dat ze de vertaalslag kunnen maken naar de werkpraktijk. Het niveau van het docententeam is beoordeeld als zeer hoog door de NVAO. Lees meer over onze docenten >


Lianne Tijhaar

Lianne Tijhaar is filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam & Hogeschool Utrecht, hoofdredacteur van filosofieblog Bij Nader Inzien & (eind)redacteur Geesteswetenschappen voor NEMO Kennislink. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief, jurylid van de Socratesbeker en landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie. Haar studies Filosofie van de Gedragswetenschappen en Forensische Orthopedagogiek rondde ze beide cum laude af. Bij de HTF is Lianne coördinator van de Bachelor Toegepaste Filosofie en docent Toegepaste Ethiek en Citizen Ethics.


Aanmelden voor de Bachelor Toegepaste Filsofie, de docentopelding Filosofie & Burgerschap of de (Pre)master Toegepste Filsoofiie is nog mogelijk t/m. de open dag voor late beslissers op 2 sept. 2023.


Wilt u voordien alvast informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.






bottom of page