Actueel

Het versterken van de professionele moed van de accountant | HTF-alumnus Paul Stuiver en Marion Smit


De NBA en het versterken van de professionele moed van de Accountant in Business, door Paul Stuiver (alumnus HTF) en Marion Smit voor NBA Accountant in Business.

Schandalen in de branche

Al enkele jaren heeft de accountantsbranche te maken met een dalend vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in de toegevoegde waarde en de kwaliteit van accountantsdiensten. Dit is mede veroorzaakt door een aantal schandalen in de branche waarbij de rol van de accountant (in business) negatief ter sprake is gekomen. Zo uitte de politiek haar frustraties over accountants in Het Financieele Dagblad (Knoop, 2017) onder verwijzing naar schandalen bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra en crematieconcern de Facultatieve. Hierbij waren zowel openbare accountants als Accountants in business (AiB’s) betrokken. Deze uitingen maken in ieder geval één ding duidelijk, namelijk dat de schijnwerpers volop op de accountantsbranche gericht zijn en dat het maat- schappelijk verkeer verandering verwacht of zelfs eist.

Ethiek en de rol van de accountant

Het laatste themanummer van 2018 NBA Accountant in Business gaat in zijn geheel over ethiek en de rol van de accountant in business. Met artikelen vanuit verschillende invalshoeken:Edgar Karssing over ethische kwesties die voortkomen uit de toepassing van nieuwe technologieën, Peter van der Velden e.a. enerzijds over de mentale gezondheid van klokkenluiders en Paul Stuiver en Marion Smit anderzijds aangaande het versterken van professionele moed van de accountants in business. En mooie interviews onder andere over het rechthouden van de rug, het ontwikkelen en onderhouden van ethische regels en de vraag ‘waarom plegen mensen fraude?’.

Morele moed

Het artikel van Paul Stuiver en Marion Smit gaat gaat over het begrip morele moed, wat AiB’s aangeven dat hen belemmert om deze morele moed te tonen en hoe de NBA de AiB kan bemoedigen om professioneel-kritisch te handelen bij dilemma’s.

Morele moed gaat niet over bepalen wat het juiste is om te doen (morele oordeelsvorming) of goede voornemens formuleren (morele intentie), maar over hiernaar handelen: ‘Wij zien morele moed als de moed om te doen wat je moreel juist acht, ondanks de aanwezigheid van gevaar. Moreel nadenken is niet goed genoeg, je moet je oordeel ook in handelen omzetten. Moed slaat de brug tussen denken en doen’.

Morele moed wordt vaak geassocieerd met grootse demonstraties van heldendom of met een lang en pijnlijk proces zoals bij klokkenluiden. Het speelt echter ook al een rol bij allerlei dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld bij het uiten van een mening, iets op de agenda zetten, een vergadering bij- eenroepen of cijfers corrigeren. Ook het gevaar kan dagelijks terugkeren. Kidder (2006) voegt daar aan toe dat het bij morele moed gaat over de bereidheid niet alleen eenmalig, maar ook over een langere tijd morele moed te tonen. Morele moed is dus:

  • het zich ervan bewust zijn dat er gevaar dreigt;

  • bij het handelen vanuit principes; en

  • bereid zijn dit gevaar te doorstaan.

Lees dit artikel (14 blz.) en meer in het themanummer NBA Accountant in Business > DOWNLOAD HIER.

drs. Paul Stuiver AA is afgestudeerd Bedrijfskundige en AA- accountant. Hij werkt op een openbaar accountantskantoor als Director Finance. Sinds oktober 2016 is hij lid van de Commissie Vertrouwenspersonen en assisteert bij de moresprudentiesessies.

Met het onderzoek naar Morele moed is hij tevens afgestudeerd bij

de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (Utrecht).

drs. Marion Smit is afgestudeerd Antropoloog en Organisatiepsycholoog. Zij werkt als docent/ onderzoeker bij de Faculteit Business en Economie van de HvA. Zij doceert Ethiek en Talentcoaching en begeleidt afstudeerders. Haar onderzoek gaat

over de morele moed van Controllers.

***

#htf #filosofie #toegepastefilosofie #paulstuiver #marionsmit #morelemoed #ethiek #accountancy #nba #bestuur #beleid #economie #duurzaamheid

Nieuw
Recente berichten