top of page

Actueel

Schrijf je in voor 27 okt. en profiteer van het STAP-budget €1000 #bachelor #lossemodules #instroom
Overweeg jij over te stappen naar een andere opleiding? Of wil je alsnog dit studiejaar instromen in de bachelor of losse modules bij de HTF?✅ Meld je uiterlijk 26 oktober aan voor de bachelor of het modulepakket om je Stap-inschrijfbewijs nog tijdig te kunnen ontvangen voor de tranche van 1 november.


✅ Vraag op 1 november het STAP-budget aan voor de basismodules van periode 2 (Modulepakket Toegepaste Filosofie - deel 2) of voor de bacheloropleiding tot toegepast filosoof of docent filosofie en burgerschap (B toegepast filosoof).


✅ Start je in periode 2 met modules en besluit aansluitend om in te stromen in de volledige bacheloropleiding, dan worden de al gemaakte kosten van de losse modules in mindering gebracht op je collegegeld.


✅ Tussentijdse instroom kan ook later, na 1 nov., tot uiterlijk 1 februari 2023. Je kunt dan je aanvraag Stap indienenbij de volgende tranche. Informeer naar je mogelijkheden.

Wanneer je alle modules hebt behaald van de propedeusefase heb je vervolgens toegang tot universitair onderwijs. Dat maakt het leggen van een goede filosofische basis ook aantrekkelijk als tussenjaar.Heb je interesse om van deze mogelijkheid gebruik te maken? Kijk dan op de website onder Studiekosten en Losse Modules of neem contact op via info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl


👉🏻 Je bent van harte welkom op de online open dag op 5 nov. a.s.

Interesse in instroom eind november? Neem dan snel contact met ons op.*) De HTF heeft geen invloed op de toekenning van STAP-budgetten en de verdeling van het beschikbare budget.

bottom of page