top of page

Actueel

Wat doet ons denken? | Wetenschappelijk artikel door HTF -docent Mark LeegsmaWat doet ons denken? Nu denken meer en meer iets lijkt wat vóór ons wordt gedaan, hetzij door 'ons' brein, hetzij door AI, is dit filosofische probleem misschien actueler dan ooit. Over dit probleem en hoe dat überhaupt gesteld zou moeten worden schreef Marc Leegsma een wetenschappelijk artikel dat je hier kunt lezen.


What End of Thought? On the True and the False Problem of Philosophy

From the journal Open Philosophy

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opphil-2022-0242/htmlDr. Mark Leegsma (Rotterdam, 1980) heeft heel wat leerscholen doorlopen, formele en informele: van de universiteit, waar hij psychologie en filosofie studeerde en doceerde, via de Amsterdamse horeca en de Internationale School voor Wijsbegeerte, tot een filosofisch promotie-onderzoek naar 'catastrofaal denken'. Mark zoekt net zo graag duistere afgronden en ruige rafelranden op als hij dubbelzinnigheden en paradoxen blootlegt. Want juist waar het denken vast lijkt te lopen, begint het pas echt. Mark geeft bij de HTF de module Logica en Beslistheorie.

bottom of page