top of page

Stage

Stage

 

Voor een beroepsopleiding vormt de praktische voorbereiding op het beroep in de vorm van stages (en een afstudeerprogramma op locatie) een cruciaal onderdeel van de opleiding. Kenmerkend voor een hbo-opleiding is dat deze opleidt voor een beroepspraktijk. Daarin onderscheidt een opleiding aan de HTF zich van een universitaire studie filosofie, die in principe theoretisch van aard is.

 

Beroepshouding

De stage is dé plek om vertrouwd te raken met de praktijk van het beroep waarvoor je wordt opgeleid en biedt je de kans om een eigen beroepshouding te ontwikkelen. Tijdens de stage toets je of je geschikt bent voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid en ontwikkel je een visie op dat beroep.

 

Met de filosofische kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar van de opleiding hebt opgedaan, ga je tijdens de stage in het tweede en derde jaar meedraaien in de praktijk en kom je in aanraking komt met verschillende aspecten van het beroep van Toegepast Filosoof in het werkveld van de door jou gekozen afstudeerrichting.

 

Praktijkcomponent

De totale praktijkcomponent beslaat bij de HTF in totaal 59 EC (d.w.z. bijna één studiejaar). Hiermee zit de HTF aan de onderkant van wat in het reguliere hbo gangbaar is. Hiervoor is gekozen omdat we dan relatief meer onderwijs kunnen aanbieden.

 

De stage is voor alle afstudeerrichtingen een verplicht onderdeel van de opleiding. Dit geldt niet voor de Vrije Studierichting: hierbij hoef je geen stage te lopen, maar de HTF kan dan geen geaccrediteerd diploma verstrekken.

 

Stagecoördinator

De stagecoördinator adviseert studenten bij het zoeken naar een geschikte stageplaats. Vanuit de HTF worden studenten begeleid door de daarmee belaste vakdocenten. 

 

 

.

bottom of page