Status accreditatie

We zijn bijzonder trots om te kunnen melden dat de HTF is per

8 mei 2020 is opgenomen in het croho-register. Het accreditatie- traject voor de Bachelor Toegepaste Filosofie en de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie als erkende opleidingsaanbieder (Rechtspersoon Hoger Onderwijs) is hiermee afgerond. 

Dit betekent dat:

► u na afronding van de beroepsopleiding of de propedeusefase een geldig bachelordiploma of propedeusediploma ontvangt, 

► u een Levenlanglerenkrediet of Lerarenbeurs kan aanvragen,

► afgestudeerden van de afstudeerichting Onderwijs een tweedegraadsbevoegdheid Filosofie & Burgerschap ontvangen, 

► de HTF de eerste en enige opleiding is die deze bevoegdheid mag verstrekken.

Aanvraag DUO

U kunt via DUO een Lerarenbeurs of Levenlanglerenkrediet aanvragen. Neem contact op via duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl om te informeren naar je mogelijkheden en een Verklaring Collegegeld aan te vragen (nodig bij de aanvraag bij DUO)

Gegegevens Hbo-Bachelor

Naam opleiding :  B Toegepast Filosoof 

Studie code (croho) : 35528 

Brin code :  31PT 

Vorm : DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per 01-05-2020 

Titel: Bachelor of Art (BA)

Nieuwe aanvraag Professionele Master Toegepaste Filosofie (in ontwikkeling)

De HTF ontwikkelt op dit moment een opleiding waarvoor een accreditatie als (professionele) master zal worden aangevraagd. De Toets Nieuwe Opleiding (TNO), waarbij de NVAO de nieuwe masteropleiding op een tiental standaarden zal beoordelen, wordt in de loop van studiejaar 2021/2022 aangevraagd. Een garantie op het positief doorlopen van de accreditatie kan (uiteraard) niet worden geboden. Gelet op de erkenning van HTF als rechtspersoon voor hoger onderwijs en de lovende woorden over onze erkende bacheloropleiding, hebben wij echter het volste vertrouwen in het met positief gevolg doorlopen van de accreditatieprocedure voor onze opleiding. Zodra de accreditatie met positief gevolg is afgerond, zal de opleiding ook als masteropleiding in het croho-register worden opgenomen. Het instellingstarief (collegegeld) voor de opleiding is tot de afronding van het accreditatietraject vastgesteld op een uitzonderlijk laag bedrag.

Lees meer>

Achtergrondinformatie

Accreditatie van Nederlandse hogescholen wordt verleend door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Half oktober 2019 is de HTF positief beoordeeld op alle gestelde criteria tijdens de zgn. verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding (TNO). 

De NVAO is in haar rapport zeer positief over de kwaliteit van de docenten, het enthousiasme van docenten en studenten en de transparantie en de lerende houding van de organisatie. De HTF mocht gedurende deze periode de naam Hogeschool blijven voeren tot het hele proces zou zijn afgerond, het ministerie bekrachtigde hiermee de intentie tot het verlenen van accreditatie.

De HTF is in februari 2020 beoordeeld door de onderwijsinspectie op het gebied van naleving van de wet op het Hoger Onderwijs (o.a.continuïteit, governance, etc.). Dit is eveneens positief is beoordeeld en hiermee heeft de HTF sinds februari de zgn. croho-status (Rechtspersoon Hoger Onderwijs). 

Sindsdien bestond het proces uitsluitend uit formaliteiten (verstrekken Brin- en croho-nummer door DUO en registratie in hun systeem.

 

Erkenning

De HTF is officieel erkend door het ministerie van OCW als Rechtspersoon Hoger Onderwijs en geregistreerd bij DUO. De HTF is erkend en geregistreerd door het CRKBO. De HTF draagt het NRTO-keurmerk. De HTF is geregistreerd als erken leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

 

 

 

 

 

 

NVAO_edited.png
nrto.png
CRKBO_Instelling.jpg
download.png
NVAO.png