Status accreditatie

Accreditatie

Accreditatie van Nederlandse hogescholen wordt verleend door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op 18 oktober 2019 is de HTF positief beoordeeld op alle gestelde criteria tijdens de zgn. verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding (TNO). 

De NVAO is in haar rapport zeer positief over de kwaliteit van de docenten, het enthousiasme van docenten en studenten en de transparantie en de lerende houding van de organisatie. De HTF mag de naam Hogeschool blijven voeren tot het hele proces (tweede fase) is afgerond, het ministerie bekrachtigt hiermee de intentie tot het verlenen van accreditatie.

Tweede fase

De HTF wordt binnenkort beoordeeld door de onderwijsinspectie op het gebied van naleving van de wet op het Hoger Onderwijs (o.a.continuïteit, governance, etc.). Zodra dit eveneens positief is beoordeeld heeft de HTF de zgn. croho-status verkregen (Rechtspersoon Hoger Onderwijs). Zowel tijdens de eerste fase (NVAO) als de tweede fase (RPHO) is de HTF begeleid door Hobéon. 

Honderd procent garantie w.b. de tweede fase van de accreditatie mogen we uiteraard nog niet bieden, de HTF is hier afhankelijk van de beoordeling door derden. De zekerheid die de we wél kunnen bieden, is dat de HTF nu reeds aantoonbaar (bevestigd door de NVAO) voldoet aan de basis van kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs, namelijk: een docententeam dat uitsluitend uit (minimaal) universitair opgeleide docenten bestaat, die tevens over relevante praktijkervaring beschikken (zie Docenten). 

Daarnaast heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, al toestemming verleend de naam Hogeschool te blijven voeren tot ook de tweede fase volledig is afgerond, wat wil zeggen dat er vertrouwen is in de kwaliteit zoals beoordeeld door de NVAO. 

De HTF is officieel erkend als onderwijsinstelling en geregistreerd door het CRKBO. De HTF draagt het NRTO-keurmerk. De HTF is geregistreerd als erken leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

*) Overal waar in de informatievoorziening van de HTF sprake is van de term hbo-niveau geldt dat er pas formeel sprake kan zijn van dit niveau als de HTF als hbo-instelling volledig geaccrediteerd is. 

 

 

Onderwijsbevoegdheid

 

Accreditatie is vooral van belang voor de studierichting Onderwijs: alleen op basis van deze accreditatie kan de HTF een formeel erkende onderwijsbevoegdheid verlenen. Lees meer >

 

 

 

 

Gelijkwaardigheid, gelijkheid en respect...

January 15, 2020

1/10
Please reload