Status accreditatie

Accreditatie

Accreditatie van Nederlandse hogescholen wordt verleend door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Op 18 oktober 2019 is de HTF positief beoordeeld op alle gestelde criteria tijdens de zgn. verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding (TNO). 

De NVAO is in haar rapport zeer positief over de kwaliteit van de docenten, het enthousiasme van docenten en studenten en de transparantie en de lerende houding van de organisatie. De HTF mag de naam Hogeschool blijven voeren tot het hele proces (tweede fase) is afgerond, het ministerie bekrachtigt hiermee de intentie tot het verlenen van accreditatie.

Tweede fase

De HTF is in februari 2020 beoordeeld door de onderwijsinspectie op het gebied van naleving van de wet op het Hoger Onderwijs (o.a.continuïteit, governance, etc.). Zodra dit eveneens positief is beoordeeld heeft de HTF de zgn. croho-status verkregen (Rechtspersoon Hoger Onderwijs). Zowel tijdens de eerste fase (NVAO) als de tweede fase (RPHO) is de HTF begeleid door Hobéon. 

De Inspecteur heeft half maart 2020 laten weten dat op basis van de toetsing een positief advies naar de minister zal worden verstuurd om aan de HTF de status Rechtspersoon Hoger Onderwijs toe te kennen. Na het formele besluit van de minister zal DUO het zgn. croho-nummer verstrekken. Zodra dit is afgerond zal het gepubliceerd worden op de website.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft toestemming verleend de naam Hogeschool te blijven voeren tot ook de tweede fase volledig is afgerond.

De HTF is officieel erkend als onderwijsinstelling en geregistreerd door het CRKBO. De HTF draagt het NRTO-keurmerk. De HTF is geregistreerd als erken leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

*) Overal waar in de informatievoorziening van de HTF sprake is van de term hbo-niveau geldt dat er pas formeel sprake kan zijn van dit niveau als de HTF als hbo-instelling volledig geaccrediteerd is. 

 

 

Onderwijsbevoegdheid

 

Accreditatie is vooral van belang voor de studierichting Onderwijs: alleen op basis van deze accreditatie kan de HTF een formeel erkende onderwijsbevoegdheid verlenen. Lees meer >

 

 

 

 

Cadeautje voor jou: gratis Phronèsis - v...

March 17, 2020

1/10
Please reload