Status accreditatie

GOED NIEUWS!

👉🏻 We zijn bijzonder trots om te kunnen melden dat de HTF is per 8 mei 2020 is opgenomen in het croho-register. Het accreditatie- traject is hiermee afgerond. 

Dit betekent dat:

► u na afronding van de beroepsopleiding of de propedeusefase een geldig bachelordiploma of propedeusediploma ontvangt, 

► u een Levenlanglerenkrediet of Lerarenbeurs kan aanvragen,

► afgestudeerden van de afstudeerichting Onderwijs een tweedegraadsbevoegdheid Filosofie & Burgerschap ontvangen, 

► de HTF de eerste en enige opleiding is die deze bevoegdheid mag verstrekken.

Aanvraag DUO

U kunt via DUO een Lerarenbeurs of Levenlanglerenkrediet aanvragen. Neem contact op via duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl om te informeren naar je mogelijkheden en een Verklaring Collegegeld aan te vragen (nodig bij de aanvraag bij DUO)

Gegegevens

Naam opleiding :  B Toegepast Filosoof 

Studie code (croho) : 35528 

Brin code :  31PT 

Vorm : DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per 01-05-2020 

Titel: Bachelor of Art (BA)

Achtergrondinformatie

Accreditatie van Nederlandse hogescholen wordt verleend door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Half oktober 2019 is de HTF positief beoordeeld op alle gestelde criteria tijdens de zgn. verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding (TNO). 

De NVAO is in haar rapport zeer positief over de kwaliteit van de docenten, het enthousiasme van docenten en studenten en de transparantie en de lerende houding van de organisatie. De HTF mocht gedurende deze periode de naam Hogeschool blijven voeren tot het hele proces zou zijn afgerond, het ministerie bekrachtigde hiermee de intentie tot het verlenen van accreditatie.

De HTF is in februari 2020 beoordeeld door de onderwijsinspectie op het gebied van naleving van de wet op het Hoger Onderwijs (o.a.continuïteit, governance, etc.). Dit is eveneens positief is beoordeeld en hiermee heeft de HTF sinds februari de zgn. croho-status (Rechtspersoon Hoger Onderwijs). 

Sindsdien bestond het proces uitsluitend uit formaliteiten (verstrekken Brin- en croho-nummer door DUO en registratie in hun systeem.

 

Erkenning

De HTF is officieel erkend door het ministerie van OCW als Rechtspersoon Hoger Onderwijs en geregistreerd bij DUO. De HTF is erkend en geregistreerd door het CRKBO. De HTF draagt het NRTO-keurmerk. De HTF is geregistreerd als erken leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).