top of page

Status accreditatie

De bacheloropleiding van de HTF is per 8 mei 2020 is opgenomen in het croho-register.

Dit betekent dat:

► u na afronding van de beroepsopleiding of de propedeusefase een geldig bachelordiploma of propedeusediploma ontvangt, 

► de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie de titels Bachelor of Arts en Bachelor of Education mag verstrekken,

► u een Levenlanglerenkrediet, Stap-budget, Lerarenbeurs, Tegemoetkoming leraren kan aanvragen,

► afgestudeerden van de afstudeerichting Onderwijs een tweedegraadsbevoegdheid Filosofie & Burgerschap ontvangen, 

► de HTF de eerste en enige opleiding is die deze bevoegdheid mag verstrekken.

Aanvraag DUO

U kunt via DUO een Lerarenbeurs of Levenlanglerenkrediet aanvragen. Neem contact op via duo@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl om te informeren naar je mogelijkheden en een Verklaring Collegegeld aan te vragen (nodig bij de aanvraag bij DUO)

Gegegevens Hbo-Bachelor

Naam opleiding :  B Toegepast Filosoof 

Studie code (croho) : 35528 

Brin code :  31PT 

Vorm : DT (deeltijd)

Nieuwe geregistreerde opleiding per 01-05-2020 

Titel: Bachelor of Art (BA) of Bachelor of Education (Bed)

NIEUW: POSITIEVE BEOORDELING 

Professionele Master Toegepaste Filosofie 

De Toets Nieuwe Opleiding (TNO) door het panel van de NVAO, heeft op 2 nov. 2022 plaatsgevonden, met goed resultaat. Het positief advies wordt momentel verwerkt, d.w.z. het rapport wordt opgesteld door het panel, voorgelegd aan de NVAO en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Aansluiten zal de masteropleiding in het croho-register worden opgenomen en worden geregistreerd bij DUO. We houden u op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Erkenning

De HTF is officieel erkend door het ministerie van OCW als Rechtspersoon Hoger Onderwijs en geregistreerd bij DUO. De HTF is erkend en geregistreerd door het CRKBO. De HTF draagt het NRTO-keurmerk. De HTF is geregistreerd als erken leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

 

 

 

 

 

 

NVAO_edited.png
nrto.png
CRKBO_Instelling.jpg
download.png
NVAO.png
bottom of page