top of page

Studiepunten

European Credits

 

De opleidingen van de HTF zijn opgezet in overeenstemming met het stelsel van het European Credit Transfer System (ECTS). In dit stelsel staat een studiejaar van 1680 uur gelijk aan 60 EC’s (European Credits). Eén EC komt overeen met een studiebelasting van 28 uur (incl. contacturen en stage). De studielast van alle modules wordt uitgedrukt in EC’s.

 

Voor een opleiding op hbo-niveau dienen in totaal 240 EC’s behaald te worden (=6720 uur), 60 EC's per jaar. Dit betekent ca. 36 uur studielast per week bij 46 studieweken per jaar.

 

Het is uiteraard niet verplicht om de studie in vier jaar af te ronden. Studenten die dit studietempo te hoog vinden, kunnen er uiteraard voor kiezen om langer over de opleiding te doen. Behaalde modules blijven uiteraard geldig.

Overigens is het European Credit Transfer System en daaraan gekoppelde studietijd gebaseerd op de gemiddelde student. In de praktijk blijken studenten vaak met minder studietijd uit de voeten  te kunnen.

De HTF biedt een leerroute die het mogelijk maakt om in drie jaar de vereiste EC's  te behalen. Lees meer over het versneld traject>

bottom of page