top of page

Summer School Persoonsvorming 

Identiteit als weerspiegeling van verlangens

 

 

 

 

Die zomer die begon met mij…

I.v.m. coronamaatregelen wordt de cursus verplaatst van juli naar eind aug. of september. Vrijblijvend aanmelden kan alvast, zie onderstaande info.
Summer School.jpg

© uitgeverij ambo | anthos 

dohmen-hoe geef ik vorm aan mijn leven-c

Wat voor soort persoon wil ik zijn en waarom eigenlijk? Hoe geef ik vorm aan mijn leven? Hoe maak ik onderscheid tussen ware en valse verlangens, tussen een authentiek willen en nep-begeertes? Hoe geef je invulling aan ‘trouw zijn aan jezelf’? En welke ‘belangrijke anderen’ spelen een rol bij zo’n invulling? Wat is je speelruimte en hoe voorkom je dat jouw zelfbeschikking ontspoort?

 

Al deze vragen raken op de een of andere manier aan het proces van persoonsvorming. Dat is dan ook de rode draad van deze toegepast-filosofische cursus: hoe word ik wie ik ben en wat kan ik in dat proces zelf sturen?

  

Identiteit en verlangen: wie wil ik zijn?

Vandaag de dag heeft ons zelfbeeld iets dubbelzinnigs en tegenstrijdigs: aan de ene kant domineren keuzevrijheid, verlangens en ambitie. Aan de andere kant doen neurowetenschappers een sturend ‘ik’ af als een illusie. Wat blijft, is de vraag: Wie ben ik echt en wie of wat stuurt mij? Hoe kan ik door een actieve houding mezelf toe-eigenen en wanneer lukt dit niet? In deze cursus onderzoeken we de filosofische antwoorden van Socrates tot en met Sloterdijk. Voorkennis van de filosofie is meegenomen maar niet vereist.

Opzet van de cursus

We bieden een interactief, rijk gevuld programma met voordrachten en werkgroepen, tekstlezingen en oefeningen, zoals het in kaart brengen van je betekenishorizon en het verkennen van je morele ruimte. Het programma omvat tevens documentaires, speelfilms en lunchpauzes. We sluiten af met een aangeklede borrel. Het exacte programma met lees- en studieopdrachten is op aanvraag verkrijgbaar en wordt aan alle deelnemers toegezonden. 

Leidraad voor de week is het nieuwe boek van Joep Dohmen: Hoe geef ik vorm aan mijn leven? Filosofie van het moderne bestaan (Ambo/Anthos, zomer 2020), alsmede een reader met relevante teksten.

 

Is deze cursus iets voor jou?

De cursus is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, die zich interesseert voor de kwaliteit van leven en op zoek is naar verdieping van zijn persoonlijk vormingsproces.

Joep Dohmen is emeritus hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, Hoofd van het Kenniscentrum Bildung en een bekend auteur.  

Sjoerd Slagter is voormalig voorzitter van de Raad voor Voortgezet Onderwijs (VO-raad), docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en directeur van het Instituut voor Toegepaste Filosofie. Hij is een ervaren topbestuurder in onderwijs en zorg, en auteur.

Praktische informatie

Prijs: 500 euro (inclusief koffie en thee, lunch, afsluitende borrel met hapjes).

De reader en het boek van Joep Dohmen zijn bij de prijs inbegrepen.

Tijd: I.p.v. juli wordt het augustus of september 2020, info volgt. Meld je alvast vrijblijvend aan bij Sjoerd Slagter, zie onderstaande contactgegevens. 

Dagindeling: 9.00 - 17.00 uur

Locatie: Vondellaan 174, Utrecht

Meer informatie: s.slagter@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Lees voorafgaand aan inschrijving eerst de informatie/voorwaarden.

Schrijf je HIER in >

Maximaal 100 deelnemers (vol = vol)

e5e209_faa12303887542988658e428fa490974.
e5e209_7901a9f8f37f4f73bc992d6d81b1be11.