Symposia  

Aansprekende sprekers en boeiende discussies

De HTF organiseert twee keer per jaar een symposium over actuele onderwerpen, belicht vanuit de filosofie. Aansprekende sprekers nemen de bezoekers mee in boeiende betogen en interessante discussies. Thema's: toegepaste filosofie, onderwijs, cultuur, media, gouvernance en duurzame economie, gebaseerd op de domeinen binnen de afstudeerrichtingen van de HTF. 

 

Impressies van voorgaande symposia vindt u onderaan de pagina.

LET OP: GEWIJZIGDE ZOOMLINK:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89428638456?pwd=eUtuc1JIb0hwWW9GVjJINEpOS2MyQT09

Meeting ID: 894 2863 8456 Passcode: 570852

Mini-symposium zat. 12 JUNI 2021

Thema: 'KRITISCH DENKEN IN DE KLAS'

Mini-symposium 12 juni: Kritisch denken in de klas

 

13.30-16.00 uur | gratis deelname

 

Kritisch denken is één van de 21e -eeuwse vaardigheden en iedereen beaamt dat het belangrijk is. We vinden al gauw dat we dit zelf zeker doen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder kritisch denken? En hoe moet je als filosofie- of burgerschapsdocent dit aan je leerlingen of studenten onderwijzen? Twee experts delen hun ervaringen als onderzoeker en docent. 

 

Floor Rombout MA is vakdidacticus filosofie aan de Universiteit van Utrecht. Zij vertelt ons tijdens het symposium over drie dimensies van kritisch denken. Ze doet promotieonderzoek naar kritisch denken in gesprekken en het belang van reflectie hierbij. Ze schreef hierover in het recent verschenen Filosofie op school. Handboek vakdidactiek filosofie. Ook werk ze als filosofiedocent in het voortgezet onderwijs.

 

Dr. Tjeerd van de Laar is vakdidacticus filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij scheef het boek Kan LEGO denken? en vertelt hoe hij dit boek gebruikt bij filosofie- en burgerschapsonderwijs. Hij is ook werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs en schreef in 2011 het eindexamenboek voor filosofie op het VWO over de vraag naar het bestaan van de vrije wil.

Het symposium is zowel op locatie (voor HTF-studenten en medewerkers) als online (externe belangstellenden) te volgen en zal interactief zijn. Deelname op locatie is mogelijk voor max.30 per. Selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding. 

In het aanmeldformulier kun je aangeven hoe je wenst deel te nemen. 

Je ontvangt je verzonden aanmelding per e-mail (automatische reply), dit geldt tevens als bevestiging. Zonder tegenbericht kunt u op de aangegeven tijd deelnemen. 

AANMELDEN >>>

De Zoomlink vindt u in het aanmeldformulier.

 

 

 

Graag tot 12 juni!

 

De vakgroep Onderwijs van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie 

.

Minisymposium 12 juni.jpg

Voorgaande symposia

Symposium 5 maart 2016: 'Diversteit, cultuur en media - Journalistieke duiding in een multiculturele chaos'

Lees meer>

Symposium 12 november 2016:

'Economie en Duurzaamheid- Doing the right thing'

Lees meer>

Symposium 13 mei 2017: 'Onderwijs als persoonsvorming -

Filosofen over Bildung'

Lees meer>

Symposium 18 november 2017: 'De vraag doet haar werk - Filosofisch onderzoek in netelige situaties'

Lees meer>

Symposium 10 nov. 2018: 'Alles of Nietzsche - Heeft

Nietzsche nog zin in deze tijd?'

Lees meer>

Symposium 13 april 2019: 'Samen leren leven is samen leren denken - Over de plaats van de dialoog in de klas.'

Lees meer>