top of page

Symposium 13 april 2019

'Samen leren leven is samen leren denken - over de plaats van dialoog in de klas'.

M.m.v. Samira Bouchibti, Bart Brandsma, Rudolf Kampers en Barry Mahoney. 

Untitled-1_Fotor3.jpg
532px-Samira_Bouchibti.jpg
5796c0bd-0cf8-4afd-b2cd-2c0b2ba7bbe0_edi
Rudolf_Kampers_2015.jpg
barry-mahoney.jpg
We kijken terug op een goedbezocht en inspirerend symposium. 
Videoimpressie: Daan Alberts
Verslag: Bernadette Vieverich (student). KLIK HIER om het verslag te lezen. 
Korte samenvatting:

Hoe onderwijs je leerlingen zodat zij redelijke burgers worden? Hoe ga je met leerlingen de dialoog aan over moeilijke onderwerpen? Is burgerschapsonderwijs filosofieonderwijs?

Over deze vragen spraken we met elkaar op zaterdag 13 april tijdens het onderwijssymposium van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Het symposium van de  HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie op 13 april werd i.s.m. de Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs georganiseerd. 

Opening - door Martin Slagter, alg. dir.
Introductie - door organisator Remmelt Kielstra (docent HTF)

Spreker Samira Bouchibti - Beleidsmaker, journalist, ex-politica. Samira Bouchibti over haar methode voor moeilijke gesprekken in de klas

Spreker Bart Brandsma - Sociaal en politiek filosoof, trainer en consultant. Bart Brandsma is schrijver van Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken. Hij geeft een introductie Denkkader Polarisatie en vertelt hoe we kunnen leren ‘het midden te houden’.

Spreker Rudolf Kampers - Filosoof, onderzoeker en lerarenopleider in socratische gespreksvoering aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo). Rudolf Kampers voert een socratische dialoog met het publiek

Panelgesprek: is burgerschapsonderwijs filosofieonderwijs?   Een panelgesprek over burgerschapsonderwijs met de sprekers en lerarenopleider maatschappijleer Barry Mahoney o.l.v. Eva Pallandt (docent HTF en organisator)

OVER DE SPREKERS

Samira Bouchibti

Samira studeerde journalistiek en communicatie. Ze presenteerde verschillende televisieprogramma's, waaronder in 2000 'Surinamers zijn beter dan Marokkanen'. Samira heeft diverse publicaties op haar naam staan, o.a. De moslim bestaat niet: een zoektocht naar de islam (2005), De Islam, de Moslims en ik (2012), Islamisten, blijf van ons geloof af (2015), Hieraan herken je een gematigde moslim (2015) en Waarom zijn wij Nederlander (2018). Ook was en is ze actief als bestuurder van diverse culturele organisaties. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 werd Bouchibti gekozen als lid van het parlement voor de PvdA en hield zich onder meer bezig met het jeugdbeleid, zoals jeugdzorg, kindermishandeling en jeugdgezondheidszorg. In 2012 werd ze lid van de VVD. In 2014 stond ze voor die partij op de lijst voor de verkiezingen van de gemeenteraad in haar woonplaats Amsterdam. Na de verkiezingen werd zij duoraadslid voor de VVD-fractie. Samira Bouchibti was als programmamaakster en presentatrice bekend als Samira Abbos. 

Bart Brandsma

Bart is sociaal en politiek filosoof, trainer en consultant. Hij werkte in de media als journalist (geschreven pers / Filosofie Magazine) en documentairemaker (publieke omroep / Amnesty International) en publiceerde onder meer het boek De hel, dat is de ander; het verschil in denken van moslim en niet-moslim en werd daarmee genomineerd voor de Socrates-onderscheiding, een prijs voor het meest toegankelijke filosofieboek. Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken verscheen in november 2016 en is een basisboek voor professionals die in hun beroepspraktijk te maken hebben met polarisatie en het ontwikkelen van een adequate polarisatiestrategie. In zijn praktijk als consultant traint Bart Brandsma (internationaal) met professionals. Centraal in zijn werk staan dialoog, conflict & polarisatie. 

Rudolf Kampers

Rudolf studeerde economie en filosofie. Sinds 2007 verzorgt hij workshops en cursussen in socratische gespreksvoering en dialogisch onderwijs. Daarnaast leidt hij socratische gesprekken in bedrijven en in het onderwijs. Hij werkt parttime als onderzoeker en lerarenopleider in socratische gespreksvoering aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo). Samen met zijn compagnon Jan Ewout Ruiter schreef hij Filosoferen aan de keukentafel (2015).

Deelnemer paneldiscussie: Barry Mahoney 

Dagvoorzitter: Remmelt Kielstra 

Barry Mahoney

Barry is sinds 2013 lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor heeft hij tien jaar in het MBO gewerkt als docent Burgerschap. Naast zijn bevoegdheid voor Maatschappijleer is hij Socioloog en Socratisch gespreksleider. En hij doet onderzoek, dat moet resulteren in een proefschrift, naar het effect van de Socratische dialoog op kritische denkvaardigheden van studenten in het MBO. 

Remmelt Kielstra en Eva Pallandt zijn werkzaam voor de vakgroep Onderwijs bij de HTF.

Meer info over onze docenten> 

bottom of page