top of page

SYMPOSIUM 21 MEI 2022  j.l.
Waartoe is de Toegepast Filosoof op aarde?


 

Op 21 mei j.l. vond het goedbezochte symposium plaats over de rol van de toegepast filosoof in de maatschappij.

De maatschappelijke behoefte aan filosofisch geschoolde professionals lijkt groter dan ooit. Toenemende complexiteit, grote transities, politieke en morele opgaven vragen om beroepsbeoefenaars die kunnen denken en handelen vanuit een ander perspectief en een rijker, normatief vocabulaire. De Toegepast Filosoof heeft de toekomst: geschoold vanuit de filosofische traditie, maar van waarde in de dagelijkse praktijk; bedreven in denken, maar gericht op doen.

Tegelijkertijd is de rol van Toegepast Filosoof voor velen onbekend of ongrijpbaar. Want wat is toegepaste filosofie nou precies? Wat kunnen je ermee worden? Hoe verschilt de rol van de Toegepast Filosoof van die van de journalist, bedrijfskundige, jurist of econoom?

 

Tijdens het symposium ‘Waartoe is de Toegepast Filosoof op aarde?’ gingen we op zoek naar de rol, of rollen, die de Toegepast Filosoof kan spelen: van mediator en programmamaker tot docent, van coach en ethicus tot beleidsadviseur.

We deden dit met hulp van Marjan Slob (filosoof en essayist), maar ook met andere bekende HTF-docenten, zoals Ivana Ivkovic, Lianne Tijhaar, André Krom en Floris van den Berg. En niet in de laatste plaats met HTF-alumni Anne-Marie Buis en Dillon de Groot, die hun weg in de maatschappij hebben gevonden en werk hebben gemaakt van filosofie!

Klik HIER voor een uitgebreider verslag.

  

Schermafbeelding 2022-05-12 om 12.06.18.png
bottom of page