top of page
Symposium 12 november 2016:
'Economie en Duurzaamheid- Doing the right thing'

Inleiding

Het aantal economen dat op een andere, meer verantwoorde manier economie wil bedrijven, groeit snel. Het gaat in deze studierichting om een soort economie die niet dogmatisch van groei uitgaat, die het thema ‘duurzaamheid’ serieus neemt en die maatschappelijk verantwoord ondernemen een warm hart toedraagt. 
 
Sprekers
Het symposium stond ook onder leiding van HTF-docent prof. dr. Arjo Klamer, die een aantal deskundige en aansprekende sprekers uitgenodigde, onder wie: 
 
Lans Bovenberg, econoom

Bovenberg is hoogleraar economie aan de universiteit van Tilburg. Hij heeft econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd en is daarna in Amerika aan Berkeley gepromoveerd. Na zijn studie bleef hij verbonden aan Berkeley en ging hij werken voor het IMF. In 1990 keerde hij terug in Nederland om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Tilburg. Bovenberg wordt gezien als één van de meest toonaangevende economen van Nederland. Hij is lid van de Sociaal-Economische Raad en werd in 2007 uitgeroepen tot één van de honderd meest invloedrijke Nederlanders en in 2015 tot invloedrijke econoom van Nederland. Hij publiceert vooral over politieke economie en daarbinnen pensioenen, openbare financiën, economie en management van het publieke belang en milieueconomie. Hij wordt door de Goldschmeding Foundation gesteund om een nieuwe economielesmethode uit te werken. Hierbinnen moet economie uitgewerkt worden als wetenschap waarbij het niet om geld draait, maar om het ondernemen met andere mensen. Waarbij de belangen van iedereen worden gediend en je dan als gevolg daarvan geld verdient.
 
Paul Teule, econoom en filosoof 

Teule is als docent politieke economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel werkt hij onder begeleiding van Arjo Klamer aan een proefschrift over alternatieve manieren om naar economische groei te kijken. Recent verscheen van zijn hand het boek Vrijheid voor gevorderden (Boom, 2015), waarin hij een alternatief ontwikkelt voor het 'lege' vrijheidsbegrip dat voor steeds meer problemen zorgt in onze samenleving.Het alternatief dat Teule naar voren brengt is ‘vrijheid als ruimte’. Om te kunnen doen wat je wilt, moet de ruimte van de vrijheid niet alleen leeg zijn, maar ook gevormd en ingericht. Daarbij hebben we anderen nodig: we moeten onze vrijheid niet alleen op elkaar, maar ook met elkaar veroveren. Vanuit dit perspectief houdt Teule al onze vrijheden opnieuw tegen het licht, met verrassende inzichten over normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de vrije markt, alcohol en drugs en zelfs de vrijheid van Nederland als land in de EU.
 
Andreas Kinneging, filosoof en polticioloog

Kinneging is verbonden als hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en wordt beschouwd als een van Nederlands meest vooraanstaande conservatieven.Opgegroeid in een katholiek gezin in Zeeland, studeerde hij politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij zijn doctoraal in 1984 cum laude behaalde. Hij promoveerde in 1994, ook cum laude, op het proefschrift ‘Aristocracy, antiquity and history, classicism in political thought’. In zijn dissertatie laat hij zien hoe de Europese aristocratie diepgaand werd beïnvloed door het Romeinse denken over moraal, samenleving en staat.Na van 1987 tot 1990 als NWO-bursaal verbonden te zijn geweest aan het onderzoekscentrum Sturing en Samenleving van de Leidse Universiteit werd hij er in 1990 universitair docent bij de afdeling Politicologie. Studenten van hem waren onder anderen journalist Pieter van Os, de politica Ayaan Hirsi Ali en conservatief activist Joshua Livestro.In 1996 stapte Kinneging over naar de rechtenfaculteit, waar hij werd benoemd tot universitair hoofddocent en in 2004 tot hoogleraar in de filosofie van het recht.Vanaf eind 1999 animeerde Kinneging een publiek debat over het conservatisme
 
Arjo Klamer, econoom.

Klamer studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Wethouder Sociale Zaken en Participatie in Hilversum. Na het behalen van zijn doctorsgraad, heeft hij gedoceerd aan Wellesley College en George Washington University in de VS. In 1984 kreeg zijn boek Conversations with Economists wereldwijd veel aandacht. Het boek Speaking of Economics, gaat verder in op de fundamentele verschillen in zienswijzen binnen de economische discipline. Zijn boek Doing the Right Thing is in september 2016 uitgekomen . In dit boek wordt een op waarden gebaseerde benadering binnen economie geformuleerd, die leidt tot een herinterpretatie van concepten als rijkdom en armoede. Lees meer over zijn publicaties op zijn website http://www.klamer.nl/

 

Foto's Katja Blauw/Martin Slagter

U kunt de powerpointpresentaties terugkijken:

* Arjo Klamer

* Paul Teule

* Lans Bovenberg

Verslag van de bijeenkomst >>  door Daniel de Mik (student eerstejaar)

bottom of page