top of page

Symposium 5 maart 2016:

'Diversteit, cultuur en media - journalistieke duiding in een multiculturele chaos'

 

Inleiding

Een steeds grotere diversiteit aan culturen binnen dezelfde landsgrenzen stelt het democratisch principe zwaar op de proef. Volgens dat principe heeft elke mening, hoe bizar in zijn consequenties of gebrekkig beargumenteerd ook, evenveel gewicht. Elke stem telt voor één. Niemand spreekt met meer gezag dan een ander. ‘Dat is ook maar een mening.’ Maar het gevolg is een kakafonie aan luidkeels geuite opvattingen en meningen, waar niemand meer wijs uit wordt. De rol van de media is veelal dubieus: in hun onderlinge strijd om de aandacht wakkeren zij de Babylonische spraakverwarring slechts aan.

 

Is het mogelijk nog enige orde in deze chaos te scheppen? Te komen tot iets wat op overeenstemming lijkt? En wie zou dat moeten doen?

Wellicht is hier een rol weggelegd voor een nieuwe kwaliteitspers. Kan betrouwbare informatievoorziening en zinvolle duiding door gezaghebbende journalisten een nieuw houvast bieden? Is het mogelijk het postmoderne cynisme en relativisme te overstijgen in een nieuw betekenisgevend verband van journalistieke duiding?     

 

Tijdens het eerste symposium van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie laten vier gerenommeerde filosofen en journalisten over bovenstaande vragen hun licht schijnen en treden zij in discussie met het publiek.

 

SPREKERS:

  • Nadia Dala MA (Arabiste en filosofe, VRT-journalist, docente bij de HTF) werd i.v.m. ziekte vervangen door Naima Albdiouni, MA (auteur, opiniemaker, columnist De Standaard)

  • Prof. Dr.Joep Dohmen (filosoof, lector Bildung, docent bij de HTF)

  • Leon Heutz MA (filosoof, hoofdredacteur van Filosofie Magazine)

  • Drs. Willem Schoonen (eindredacteur Trouw, voormalig hoofdredacteur, docent bij de HTF)

 

 

Een impressie

Na de opening door opleidingscoördinator en oprichter van de HTF Drs. Martin Slagter gaf Ing. Willem Schoonen (eindredacteur Trouw en docent HTF) zijn ervaring en visie weer op sociale media versus kwaliteitsjournalistiek. Uit onderzoek blijkt dat (jonge) mensen meer vertrouwen hebben in het nieuws dat hun vrienden melden, dan in de berichten van journalisten. Wat zegt dit over nieuwsgebruik en nieuwsperceptie?

 

Naima Albdiouni, MA (auteur, opinimaker, columnist De Standaard) pleit voor meer diversiteit voor en achter de schermen t.b.v. een betere weerspiegeling van de samenleving en waarheidsgetrouwer berichtgeving. Zolang je de 'ander' bekijkt als zijnde een issue, een case, vergeet je in te zien dat er allerhande (commerciële) opportuniteiten zijn.

 

Leon Heuts, MA (hoofdredactuer Filosofie Magazine) schetste een verschil tussen wetenschappelijke en journalistieke feiten: evidencebased feiten met een wetenschappelijke interpretatie versus een morele duiding van feiten als taak van de journalistiek. Op basis van dit verschil in interpretatie blijkt het vertrouwen van de wetenschap in de journalistiek (en nieuwslezer) al sinds de oudheid een issue te zijn.

 

Prof. dr. Joep Dohmen (docent HTF en lector Bildung) schetste de snelheid en mate van verandering t.a.v. informatie en communicatie in de afgelopen vijftig jaar. Hoe gaan jongeren vandaag met de media om? Dohmen sprak over authenticiteit versus het bouwen van een (schijn)identiteit, de maakbaarheid van je eigen biografie. Is het mogelijk om een programma mediawijsheid te ontwikkelen, en (hoe) zouden journalisten daar zelf weer op in kunnen spelen?

 

Er werd een boeiende discussie gevoerd tussen sprekers en publiek tijdens de formumdiscussie, geleid door dagvoorzitter Dr. Jelle de Boer (docent HTF). Tijdens de borrel na afloop bleek dat er voldoende reden is deze discussie nog eens voort te zetten. We kijken terug op een geslaagde dag. 

 

Klik hier voor een uitgebreid verslag van het symposium door Margreeth Menkveld (eerstejaars)

 

Foto's: Katja Blauw (eerstejaars)

 

bottom of page