top of page

Tentamens, correctie en herkansing

Tentamens

 

De lesstof van de verschillende onderwijsprogramma's is opgedeeld in modulen. Elke module wordt afgesloten met een tentamen. In het eerste leerjaar (propedeuse) zijn dit veelal schriftelijke tentamens. In de studiegids wordt aangegeven welke modules tot de propedeuse en welke tot de hoofdfase (afstudeerrichtingen) behoren. 

 

Er zijn per studiejaar vier tentamenweken (steeds na afloop van een onderwijsperiode). Per studiejaar worden in totaal acht vakken/modulen aangeboden, zes verdiepingsmodules en vijf oriëntatiemodules. Tentamens zijn over het hele studiejaar verspreid. Schriftelijke tentamens vinden plaats volgens een op intranet gepubliceerd rooster.

 

Het basisjaar en de hoofdfase worden afgesloten met een examen op basis van een opgebouwd portfolio.

 

 

Herkansing

 

Wie een onvoldoende haalt voor een tentamen, wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Een onvoldoende gemaakt tentamen mag uiteraard ingezien en herkanst worden. Hiertoe maakt de student een afspraak met de desbetreffende docent. Het kan nodig zijn om eerst een bijspijkertraject te volgen, alvorens de herkansing te maken. Ook wie het eerste toetsmoment gemist heeft, komt in aanmerking voor een herkansing. De herkansingsmomenten zijn ingeroosterd. Eventueel kan een persoonlijke afspraak met de betrokken docent worden gemaakt.

Voor schriftelijke werkstukken geldt een tweede inlevermoment.

Studenten kunnen modules uit een voorgaand studiejaar opnieuw volgen en herkansen, zonder bijkomende kosten. Ben je uitgeschreven als student, dan is het niet zonder kosten mogelijk om nog werkstukken in te leveren of herkansingen te doen.

 

Voor meer informatie: zie Onderwijs en Examen Regeling (OER)

bottom of page