top of page
600_spinoza_440x260.jpg

Bachelor Toegepaste Filosofie (BA)

Toegepaste Filosofie (TF)

 

Je kunt bij de HTF kiezen uit twee afstudeerrichtingen in de bachelorfase: Toegepaste Filosofie (TF) en Onderwijs (OW). Je wordt dus opgeleid tot Toegepast Filosoof of tot leraar in voortgezet onderwijs of MBO. Daarnaast kun je ook de Vrije Studierichting kiezen - en je eigen programma samenstellen - , maar we kunnen je dan geen geaccrediteerd diploma geven. 

 

Meerwaarde filosofische perspectief

Bij de afstudeerrichting Toegepaste Filosofie word je opgeleid tot Toegepast Filosoof. Bij de HTF zijn we nu zo’n zes jaar bezig dit nieuwe beroep uit te vinden en in de markt te zetten. En dat lukt ons steeds beter! Tijdens stages en afstudeerprogramma’s merken we een toenemende belangstelling voor de vaardigheden waarover een Toegepast Filosoof beschikt en wordt de meerwaarde van een filosofische perspectief op de werkvloer en in werkprocessen steeds meer onderkend.  

 

In onze complexe samenleving is het nadenken over hoe die samenleving vorm te geven en in te richten zelf ook complex geworden. Daarom is er steeds meer vraag naar beroepsbeoefenaren die in staat zijn impliciete vooronderstellingen te articuleren en te bekritiseren, die tradities en gewoontes kunnen bevragen, waarden, normen en criteria tegen het licht kunnen houden en de wereld niet alleen kunnen bezien hoe die nu is maar ook hoe die zou moeten of kunnen zijn. Deze beroepsbeoefenaren zijn Toegepast Filosofen. Daar leidt de HTF toe op. 

 

Conceptueel, kritisch en normatief denken

HTF-afgestudeerden hebben geleerd filosofische inhoud en filosofische vaardigheden toe te passen in een professionele context. Toegepast Filosofen zijn professionals die conceptueel, kritisch en normatief hebben leren denken en hier helder over kunnen communiceren. Ze zijn in beginsel overal op hun plek waar de maatschappij wordt heringericht en verbeterd. Daarom is naast kennis van filosofie ook kennis van economie, bestuurskunde, duurzaamheid en media nodig. Dit zijn de sterkst bepalende sociale disciplines in onze huidige wereld en daarom belangrijke hulpwetenschappen voor Toegepast Filosofen. Studenten aan de HTF moeten weten van hoe een economie werkt, hoe bestuur functioneert en hoe de media werken, maar ook hoe economen en bestuurskundigen denken, en hoe de duurzaamheidsproblematiek met dat alles verweven is. 

 

In het derde jaar - waar vier keuzevakken worden aangeboden - en tijdens de stage en het afstudeerprogramma bestaat de mogelijkheid om eigen accenten in je opleiding tot Toegepast Filosoof aan te brengen (bijv. media, economie, bestuur of duurzaamheid) en te kiezen voor een meer normatieve of een meer narratieve professionaliteit.

 

Vakken

In het tweede en derde leerjaar worden zowel algemeen-filosofische als beroepsspecifieke vakken gegeven. Alle modules zijn te vinden in de Studiegids TF. Stage is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het laatste jaar van de opleiding wordt afgesloten met het schrijven van een beroepsproduct op basis van praktijkgericht onderzoek.

bottom of page