Toelatingseisen

Toelatingseisen

 

Toelaatbaar tot een opleiding aan de HTF is iedereen die in het bezit is van een havo-of vwo-diploma. Ook als je in het bezit bent van een propedeusediploma hbo of wo, of een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4) ben je in principe toelaatbaar. Indien er twijfel bestaat of je vooropleiding in voldoende mate aansluit bij de opleidingen van de HTF, is het mogelijk dat je een taaltoets moet maken, op basis waarvan over je toelating beslist wordt.

 

Personen die niet aan bovenstaande eisen voldoen, maar die wel de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zijn niet bij voorbaat afgewezen, maar kunnen worden toegelaten via een intakegesprek en/of toelatingsonderzoek. Criteria hierbij zijn o.m. de motivatie voor een studie aan de HTF en eerder gevolgde maar niet afgeronde opleidingen. Studenten die langs deze weg worden toegelaten, kunnen een beroep doen op de individuele bijspijkertrajecten die de HTF biedt om achterstanden weg te werken.

Aan het 21+ toelatingsonderzoek zijn geen kosten verbonden wanneer de student daadwerkelijk gaat deelnemen aan de Basiskwalificatie Filosofie, zie studiekosten. Noot: indien je niet gaat deelnemen worden er kosten in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over de toelatingseisen: zie Onderwijs en Examen Regeling (OER)

Gelijkwaardigheid, gelijkheid en respect...

January 15, 2020

1/10
Please reload