top of page

Toelatingseisen

Toelatingseisen hbo-bachelor toegepaste filosofie

Toelaatbaar tot de bacheloropleiding aan de HTF is iedereen die in het bezit is van een havo-of vwo-diploma. Ook als je in het bezit bent van een propedeusediploma hbo of wo, of een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4) ben je in principe toelaatbaar. Indien er twijfel bestaat of je vooropleiding in voldoende mate aansluit bij de opleidingen van de HTF, is het mogelijk dat je een taaltoets moet maken, op basis waarvan over je toelating beslist wordt.

Toelatingseisen premaster en masteropleiding toegepaste filosofie

Toelaatbaar tot de premaster en professionele masteropleiding aan de HTF is iedereen die wordt toegelaten op basis van een intakegesprek. Om in aanmerking te komen voor het intakegesprek dient de student in het bezit te zijn van minimaal een erkende bacheloropleiding en relevante kennis, werkervaring en motivatie. Tevens dient de student te beschikken of een relevante werk- of stageplaats om de praktijkcomponent te kunnen vormgeven. 

Toelatingsadvies

De HTF biedt de opleiding in deeltijd aan. Dit betekent in de praktijk dat het aantal te behalen studiepunten voor de bacheloropleiding per jaar (60 EC) gelijk is aan een hbo-voltijdopleiding, maar de colleges op een vaste avond en enkele zaterdagen per jaar worden aangeboden. Er dient dus relatief veel (begeleide) zelfstudie te worden verricht en een actieve leerhouding is wenselijk. Er wordt structureel studiebegeleidiing in groepsverband geboden. Daarnaast is op verzoek eveneens individuele begeleiding mogelijk. Desondanks is deeltijdonderwijs niet voor iedereen geschikt. Informeer desgewenst naar jouw mogelijkheden in relatie tot ontwikkelde zelfstandigheid, ervaring, etc.

Voor de (pre)master geldt een studielast van 30 EC per jaar. 

 

21+ toelatingstoets bacheloropleiding

Personen die niet aan bovenstaande toelatingseisen voldoen, maar die wel de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zijn niet bij voorbaat afgewezen, maar kunnen worden toegelaten via een intakegesprek en/of toelatingsonderzoek. Criteria hierbij zijn o.m. de motivatie voor een studie aan de HTF en eerder gevolgde maar niet afgeronde opleidingen. Studenten die langs deze weg worden toegelaten, kunnen een beroep doen op de individuele bijspijkertrajecten die de HTF biedt om achterstanden weg te werken.

Aanmelden toelatingstoets of intakegesprek

De kandidaat dient zich aan te melden alvorens de toets of het intakegesprek wordt afgenomen. Aan het 21+ toelatingsonderzoek (bachelor) of intakegesprek (premaster en master) zijn geen kosten verbonden wanneer de student daadwerkelijk gaat deelnemen aan de opleiding. Noot: indien de kandidaat niet gaat deelnemen ondanks een positief resultaat worden kosten in rekening gebracht, zie Studiekosten.

Inplannen

Na het aanmelden en het voldoen van de aanbetaling kun je je toelatingstoets (bachelor) of intakegesprek (master en premaster) inplannen door een e-mail te sturen naar toelating@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de toets, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding.

 

Voor meer informatie over de toelatingseisen: zie Onderwijs en Examen Regeling (OER)

bottom of page