Toelatingseisen

Toelatingseisen

Toelaatbaar tot een opleiding aan de HTF is iedereen die in het bezit is van een havo-of vwo-diploma. Ook als je in het bezit bent van een propedeusediploma hbo of wo, of een afgeronde mbo-opleiding (niveau 4) ben je in principe toelaatbaar. Indien er twijfel bestaat of je vooropleiding in voldoende mate aansluit bij de opleidingen van de HTF, is het mogelijk dat je een taaltoets moet maken, op basis waarvan over je toelating beslist wordt.

Toelatingsadvies

De HTF biedt de opleiding in deeltijd aan. Dit betekent in de praktijk dat het aantal te behalen studiepunten per jaar (60 EC) gelijk is aan een hbo-voltijdopleiding, maar de colleges op een vaste avond en enkele zaterdagen per jaar worden aangeboden. Er dient dus relatief veel (begeleide) zelfstudie te worden verricht en een actieve leerhouding is wenselijk. Er wordt structureel studiebegeleidiing in groepsverband geboden. Daarnaast is op verzoek eveneens individuele begeleiding mogelijk. Desondanks is deeltijdonderwijs niet voor iedereen geschikt. Informeer desgewenst naar jouw mogelijkheden in relatie tot ontwikkelde zelfstandigheid, ervaring, etc.

 

21+ toelatingstoets

Personen die niet aan bovenstaande toelatingseisen voldoen, maar die wel de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zijn niet bij voorbaat afgewezen, maar kunnen worden toegelaten via een intakegesprek en/of toelatingsonderzoek. Criteria hierbij zijn o.m. de motivatie voor een studie aan de HTF en eerder gevolgde maar niet afgeronde opleidingen. Studenten die langs deze weg worden toegelaten, kunnen een beroep doen op de individuele bijspijkertrajecten die de HTF biedt om achterstanden weg te werken.

Aanmelden

De kandidaat dient zich aan te melden voor de de Bachelor Toegepaste Filosofie en de aanbetaling te voldoen, alvorens de toets wordt afgenomen. Aan het 21+ toelatingsonderzoek zijn geen kosten verbonden wanneer de student daadwerkelijk gaat deelnemen aan de Bachelor Toegepaste Filosofie. Noot: indien je niet gaat deelnemen ondanks een positief resultaat worden kosten in rekening gebracht, zie Studiekosten.

Inplannen

Na het aanmelden en het voldoen van de aanbetaling kun je je toelatingstoets inplannen door een e-mail te sturen naar toelating@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de toets, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding.

 

Voor meer informatie over de toelatingseisen: zie Onderwijs en Examen Regeling (OER)