Onderwijs algemeen

 

Overzichtelijk en transparant

 

Het onderwijs dat de HTF verzorgt, is overzichtelijk en transparant georganiseerd. Elk studiejaar is ingedeeld in vier onderwijsperiodes van zeven weken, gevolgd door twee intervalweken: één studieweek en één tentamenweek. Per studiejaar worden in totaal acht vakken/modulen aangeboden.

 

De opleidingen van de HTF sluiten volledig aan bij het stelsel van het European Credit Transfer System (ECTS). De studielast van alle modules wordt uitgedrukt in EC’s: European Credits.

 

Stage is een verplicht onderdeel van het curriculum van de verschillende opleidingen. De HTF bemiddelt bij het vinden van geschikte stageplaatsen.

 

 

Cadeautje voor jou: gratis Phronèsis - v...

March 17, 2020

1/10
Please reload