top of page

Onderwijs algemeen

 

Overzichtelijk en transparant

 

Het onderwijs dat de HTF verzorgt, is overzichtelijk en transparant georganiseerd. Elk studiejaar is ingedeeld in vier onderwijsperiodes van zeven weken, gevolgd door twee intervalweken: één studieweek en één tentamenweek. Per studiejaar worden in totaal acht vakken/modulen aangeboden.

 

De opleidingen van de HTF sluiten volledig aan bij het stelsel van het European Credit Transfer System (ECTS). De studielast van alle modules wordt uitgedrukt in EC’s: European Credits.

 

Stage is een verplicht onderdeel van het curriculum van de verschillende opleidingen. De HTF bemiddelt bij het vinden van geschikte stageplaatsen.

 

 

bottom of page