top of page

Universitaire Master

 

 

Doorstroom naar een universitaire masteropleiding

 

De HTF heeft in 2017 het eerste deel van accreditatie afgerond (zie status accreditatie). Dit betekent dat we goed onderwijs garanderen, maar een diploma van de HTF op dit moment nog geen erkende bachelor is (zie Status Accreditatie).

Toch wordt de kwaliteit van de HTF dusdanig positief beoordeeld dat we in 2016 een convenant hebben kunnen afsluiten met een geaccrediteerde masteropleiding m.b.t. doorstroom van onze studenten. Dit betreft de Academische masteropleiding Sociale Interventie (LESI).

 

 

 

 

 

 

Premaster

 

Conform het convenant worden studenten van de afstudeerichtingen Beleid & Bestuur en Economie & Duurzaamheid in de gelegenheid gesteld om als keuze-activiteit in het tweede en derde studiejaar modules te volgen uit de prémaster van LESI. Na afronding van de studie bij de HTF kunnen de studenten instromen in de premaster om de overige modules te behalen en vervolgens de masteropleiding te volgen.

 

Academische masteropleiding Sociale Interventie


De Academische masteropleiding Sociale Interventie is een deeltijdopleiding voor senior professionals, beleidsmakers en stafmedewerkers, managers en hbo-docenten in het sociale domein.
 

De sociale sector en zorgsector zijn al jaren enorm in beweging. Overheden, organisaties en instanties die te maken hebben met sociale interventie worden enerzijds gedwongen steeds resultaatgerichter en zakelijker te presteren, anderzijds is het natuurlijk wel zo dat ze werken met en voor mensen. Tegelijkertijd is er sprake van een versnippering in specialismen, terwijl complexe maatschappelijke vraagstukken een geïntegreerde en disciplineoverstijgende aanpak vereisen.

 

De masteropleiding Sociale Interventie levert een fundamentele bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken door professionals op te leiden die verschillende perspectieven kunnen verbinden en grensoverschrijdend kunnen denken en werken. Na afronding van de opleiding beschikken zij  over kennis en vaardigheden die breed inzetbaar zijn.  De opleiding vergroot het beoordelings- en handelingsvermogen en maakt professionals  tot effectieve en vernieuwende dienstverleners, managers, opdrachtgevers, beleidsbepalers, onderhandelaars en/of opleiders.

 

Onderzoeksclusters

 

De onderzoeksclusters van Lesi zijn gericht op:

 • Kwetsbare burgers: over voorkomen van en omgaan met sociaal isolement

 • Transformatie: leren en evalueren van de lokale transitieaanpak

 • Kwaliteitszorg: interne kwaliteitsontwikkeling en externe verantwoording

 • Diversiteit en leiderschap

 • Ouderen en Kunst; over kunstbeoefening en welzijn

 • Cocreatie: Eigen voorstel voor een cluster door een klantorganisatie

 • Vrij onderzoeksthema: studenten met een individueel thema met de mogelijkheid aan te sluiten bij een lopend cluster 

 

Koppeling tussen wetenschappelijke kennis en praktijk

 

De master Sociale Interventie is een eenjarige opleiding die verspreid over twee jaar wordt aangeboden. De master is opgebouwd uit acht masterclasses. De eerste masterclass is bedoeld om tot een goede afronding te komen van het onderzoek dat een belangrijke plek inneemt binnen de opleiding. De volgende zeven masterclasses, die worden gecoördineerd door gerenommeerde docenten, zijn gewijd aan uiteenlopende relevante thema's met betrekking tot (onderzoek van) sociale interventies.

 

Individuele opbrengst

 

De individuele opbrengst voor studenten is:

 • mastertitel Sociale Interventie (NVAO geaccrediteerde academische Master of Science);

 • eigen maken van kennis over en toepassen van sociale interventies;

 • state-of-the-art kennis over ontwikkelingen in het sociale domein, veranderkundige, bestuurlijke en filosofische en sociaal psychologische kennis over sociale interventie;

 • ervaring in het entameren, doen en beoordelen van onderzoek;

 • methodisch maken van eigen ervaringen en inzichten;

 • deel uit maken van een professioneel netwerk.

 

 

Meer informatie over de (pre)master van LESI kunt u contact opnemen met de opleidingsaanbieder:

 

website:  www.lesi.nl

e-mail:    info@lesi.nl

 

bottom of page