Studierichtingen

Studierichtingen
 
De opleidingen van HTF zijn zeer geschikt voor mensen die de ambitie hebben hun horizon te verbreden en interessant werk zoeken. De opleidingen van de HTF zijn deeltijdopleidingen. Dit betekent dat het mogelijk is naast een studie aan de HTF een betrekking tot ca. 20 uur per week uit te oefenen
 
HBO-BACHELOR
De HTF biedt in de hoofdfase (tweede en derde leerjaar) de volgende studierichtingen aan:

 

 

Desgewenst kunnen studenten in de hoofdfase een eigen studieprogramma samenstellen, bestaande uit een selectie van vakken en modules uit alle drie studierichtingen. Dit programma geldt als 

 

 

 

Algemeen basisjaar

 

Het eerste jaar (propedeuse) is bij de HTF een algemeen basisjaar, dat voor alle afstudeerrichtingen hetzelfde is. Het basisjaar is ook afzonderlijk te volgen voor belangstellenden. Lees meer bij

 

 

 

Kennismakinsmodules

 

Altijd al geïnteresseerd in filosofie, maar geen tijd voor onze hele Basiskwalificatie? Lees meer bij

Studiekosten

 

Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld, zie Studiekosten.

PROFESSIONELE MASTER (in ontwikkeling)*

Premaster - start sept. 2021

De premaster Toegepaste Filosofie bereidt studenten voor op doorstroming naar de masteropleiding Toegepast Filosofie (TF). De opleiding biedt een algemene kennismaking met belangrijke actuele filosofische stromingen. In aansluiting daarop ga je bovendien onmiddellijk aan de slag met het ver­werven van filosofische competenties als conceptueel denken, filosofische reflectie, het voeren van debat en dialoog, deugden- en waardenontwikkeling. Als beginnend filosoof krijg je een academisch denk- en analyseniveau aangereikt en word je optimaal voorbereid op de Master Toegepaste Filosofie (MTF). 

Master (in ontwikkeling)* - start sept. 2022)

De masteropleiding* sluit aan op het programma van de premaster en de bacheloropleiding van de HTF. Daarin groei je door naar het niveau van gevorderd en persoonlijk meesterschap (‘master’!). Er wordt in de master specifiek en uitvoerig aandacht besteed aan de thema’s persoonsvorming, actorschap en moreel leiderschap. 

Lees meer >

Studiekosten

 

Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld, zie Studiekosten.

*) De HTF ontwikkelt op dit moment een opleiding waarvoor een accreditatie als (professionele) master zal worden aangevraagd. De Toets Nieuwe Opleiding (TNO), waarbij de NVAO de nieuwe masteropleiding op een tiental standaarden zal beoordelen, wordt in de loop van studiejaar 2021/2022 aangevraagd. Meer info: zie STATUS ACCREDITATIE.