top of page

Hartelijk dank voor uw aanmelding

 

We hebben uw aanmelding in goede orde ontvangen.

 

 

 

PROCEDURE

 

Ingeschreven voor de volledige beroepsopleiding?

U ontvangt direct na aanmelding en PDF van uw aanmeldingsgegevens. Dit document is tevens uw studieovereenkomst, u bent officieel ingeschreven. U kunt binnen 14 dagen na  verzending van uw aanmeldformulier uw inschrijving nog kosteloos ongedaan maken via het het digitale uitschrijfformulier (zie onderaan pagina Aanmelden). U bent vanaf het verzenden van het aanmeldformulier gehouden aan de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Bepalingen

Na het betalen van de aanbetaling kunt u rechten ontlenen aan de overeenkomst. U bent dan verzekerd van een opleidingsplaats, zie Algemene Voorwaarden en Aanvullende bepalingen. U ontvangt voorafgaand aan de start van de collegeges de inloggegevens van het studentvolgsysteem. Gegevens zoals lesrooster en mededelingen zijn hier te vinden. De Moduulbeschrijvingen en benodigde literatuur van de Basiskwalificatie Filosofie kunt u nu al vinden onder downloads op de website, zie onderstaande.

 

Noot: tijdens schoolvakanties en/of algemene feestdagen kan de administratieve verwerking een aantal dagen langer duren.

 

Documentcontrole

Tijdens een documentcontrole (verificatie van de aangeleverde kopieën van documenten) wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs en de originele diploma's te tonen (uitsluitend documenten die relevant zijn m.b.t. de toelatingseisen of mogelijke vrijstellingen). Lees meer hierover in de Onderwijs en Examenregeling (OER) en Algemene Voorwaarden.

De documentcontrole is niet van toepassing indien u alleen de Kennismakingsmodule(s) volgt.

 

Ingeschreven voor de Kennismakingsmodule(s)?

U volgt de modules samen met de studenten voor de Basiskwalificatie. Bij een maximaal aantal inschrijvingen hebben deze studenten voorrang w.b. een opleidingsplaats. U ontvangt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start bericht wanneer er om bovengenoemde reden geen cursusplaats voor u beschikbaar is. U wordt in dat geval op een wachtlijst geplaatst. De betaling wordt volledig teruggeboekt, mocht u er opleidingsplaats beschikbaar zijn. De documentcontrole is niet van toepassing wanneer u niet deelneemt aan de volledige beroepsopleiding.

 

Informatie over de modules en boeken

U kunt informatie over de Modules van de Basiskwalificatie Filosofie (en aan te schaffen literatuur) vinden vinden onder downloads op de website. De beschrijving van de Kennismakingsmodules kunt nu eveneens in deze Moduulbeschrijving vinden.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dat graag via administratie@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl 

 

 

 

 

bottom of page