Versneld traject

 

Je diploma in drie jaar

 

De HTF biedt in principe vierjarige opleidingen aan, in deeltijd en op hbo-niveau, met een mogelijkheid tot een versneld traject (van drie jaar) voor speciaal daartoe geselecteerde studenten. Dit zijn studenten die tot een van de volgende groepen behoren:

 

  1. Studenten die al een carrière hebben in het werkveld van de afstudeerrichting waarvoor zij opteren. Op basis hiervan komen deze studenten in aanmerking voor (gedeeltelijke) vrijstelling van de Meewerkstage en kunnen ze hun Afstudeerstage op de eigen werkplek vervullen.

  2. Studenten die al een aan de HTF verwante (gedeeltelijke) hbo- of universitaire opleiding gevolgd hebben, op basis waarvan zijn in aanmerking voor vrijstelling van bepaalde modules komen.

  3. Studenten die bereid en in staat zijn ca. 40 tot 50 uur per week aan (zelf)studie te besteden (wettelijk 2212 uur studiebelasting per jaar, gedurende 50 weken).

 

Voor beide programma’s (driejarig en vierjarig traject) geldt dat er relatief veel zelfstudie verricht moet worden door de studenten. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de HTF (vooralsnog) uitsluitend deeltijdopleidingen aanbiedt.

 

 

Vierde studiejaar

Afgezien van de extra (werk)colleges en mentorbijeenkomsten worden vierdejaars studenten niet op een vaste avond ingeroosterd. Daardoor is het mogelijk om op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond colleges te volgen van modules uit respectievelijk het eerste, tweede of derde leerjaar, die ingehaald of herkanst moeten worden.  Om deze manier moet iedereen in staat zijn om in maximaal vier jaar zijn of haar diploma te behalen.

 

Maatwerk

 

Maatwerk is een belangrijk kenmerk van de HTF. Met alle studenten die voor het versnelde traject kiezen, wordt in overleg met de desbetreffende mentor een individueel studieprogramma opgesteld, met als doel zo snel mogelijk het diploma te behalen.

Tijdelijk nieuwe locatie Daltonlaan Utre...

September 15, 2020

1/10
Please reload