Vrije studierichting

Vrije studierichting (VS)

 

De Vrije Studierichting biedt de gelegenheid een mooi programma samen te stellen gebaseerd op persoonlijke belangstelling of professionele ambitie. 

Bij deze studierichting stellen studenten  zelf een eigen studieprogramma samen, bestaande uit een selectie van vakken en modules uit alle aangeboden studierichtingen. Deze richting kent geen richtingspecifieke modules. Studenten die als zzp’er aan de slag willen, kunnen als Keuzeactiviteit in het tweede en/of derde jaar desgewenst de module Cultureel Ondernemerschap volgen.

Wie ervoor kiest om op deze manier zijn afstudeerprogramma samen te stellen, komt niet in aanmerking voor een geaccrediteerd diploma.

De opleiding wordt uitsluitend in deeltijd aangeboden. Het studiejaar start in september, zie jaarindeling en colleges.

 

Stage

 

Desgewenst kan men er voor kiezen geen stage te lopen en in plaats daarvan meer inhoudelijke modules te volgen.

 

Studiekosten

 

De hoogte van het collegegeld voor het komende studiejaar bedraagt

€ 2.645-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Hiernaast zijn er kosten gemoeid met het aanschaffen van studieboeken en ander studiemateriaal.